mi ez?

Mi is egy közösségi kert?

Röviden és egyszerűen nem más, mint bármely földterület, amelyet egy közösség gondoz.

Ennél bővebben a közösségi kerteknek számos fajtája és meghatározása létezik a városi, külvárosi és vidéki változatoktól a veteményes, gyümölcsös vagy tankertekig. A megvalósulás formája szerint léteznek tisztán a közösséghez tartozó vagy egyéni tulajdonban lévő parcellákból álló telkek, amelyek kialakíthatóak akár iskolák vagy kórházak udvarán, akár elhanyagolt önkormányzati telkeken vagy építési területen.

A program célcsoportja

 • Városlakók, környékbeliek, aktív fiatalok, egyének vagy civil csoportosulások
 • Zöld szemléletű szervezetek és szimpatizánsaik
 • Saját kerttel nem rendelkező családok
 • Iskolai és óvodás csoportok (oktatási, nevelési szerepvállalás)
 • Művészeti, design, kertépítő, tájépítész, tervező, kulturális munkás, stb. területen tanuló egyetemisták, főiskolások
 • Nyugdíjasok

A közösségi kertek hasznossága

A külföldön már működő példák alapján a közösségi kertek haszna számos területen kimutatható:

Közösségi kultúra

 • kapcsolat- és közösségépítő szerep
 • társadalmi korlátok, egzisztenciális különbségek jelentőségének csökkenése
 • generációs és kulturális különbségek csökkenése, a kertek integrációs, kohéziós szerepének megmutatkozása
 • rendezvények (pl. piac, előadás, továbbképzés) befogadása
 • a kertészet kultúra városi újrateremtése
 • tulajdonosi szemlélet és felelősség kialakulása a kert egészére vonatkozóan

Egészségmegőrzés

 • vegyszermentes, biztonságos, jó minőségű élelmiszerek lokális előállítása
 • magasabb zöldség- és gyümölcsbevitel
 • egészségmegőrzés a rendszeres kertészkedés, testmozgás, rekreáció által
 • a környék mikroklímájának javulása, a városi hőszigetek csökkenése

Szociális szféra

 • társadalmi interakciók erősödése
 • tudatos és gazdaságos életvezetés, öngondoskodási kultúra kialakulása
 • hosszú távú tervezésre való berendezkedés
 • jó minőségű élelmiszerhez való hozzájutás az alacsonyabb jövedelmű családok vagy munkanélküliek számára
 • önértékelés javulása a közösségi hasznosság révén
 • bűnmegelőzés, közösségi szabálykövetés, a környék bűnözési statisztikáinak és közbiztonságának javulása
 • kortárs csoportosulások kialakulása, csoportidentitás, viselkedési minták kiépülése
 • hátrányos helyzetű kerületi lakosok étkeztetésének részbeni megoldása a megtermelt felesleg felajánlásával

Oktatás

 • szabadtéri tanórák kihelyezésével, az elmélet mellett gyakorlati ismeretek átadásával oktatási, nevelési funkciók betöltése
 • együttműködési készségek, felelősségérzet erősödése
 • előremutató, produktív szabadidős elfoglaltság biztosítása a fiatalabb korosztálynak

Környezetvédelem

 • környezettudatos életmód kialakulása
 • egészséges mikroklíma kialakulása, a levegő vízpárologtatással történő lehűtése
 • emisszió-csökkentő hatás a lokálisan fogyasztott élelmiszerek szállítási költségeinek csökkenésével
 • az elszállítandó szemét mennyiségének csökkenése a komposztálás és újrahasznosítás révén
 • a víz természetes körforgása és a természetes szűrőhatás visszaállítása az esővízgyűjtés, csepegtetéses öntözés és a növények párologtatása által