Közösségi Kertek
A KÉK és a Közösségi Kertek
Kortárs Építészeti Központ

Mi is egy közösségi kert?

Röviden és egyszerűen nem más, mint bármely földterület, amelyet egy közösség közösen gondoz.

A városi kertészkedés különböző korú és hátterű embereket szervez közösségbe, akik a közös kertészkedés során elsajátított szemléletet az élet más területein is gyakorolják: környezettudatos, egymás munkáját megbecsülő lakói a városnak. A kertek közösségteremtő erejük és nevelő funkciójuk mellett friss zöldséggel, gyümölccsel, fűszernövénnyel látják el az őket gondozó városlakókat.

A közösségi kerteknek számos fajtája és meghatározása létezik a városi, külvárosi és vidéki változatoktól a veteményes, dísz-, gyümölcsös vagy tankertekig. A megvalósulás formája szerint léteznek tisztán a közösséghez tartozó vagy egyéni tulajdonban lévő parcellákból álló telkek, amelyek kialakíthatóak akár iskolák vagy kórházak udvarán, akár önkormányzati telkeken vagy használaton kívüli építési területen.

A közösségi kertek meghonosításának ötlete már önmagában is innovatív kezdeményezés, hiszen a belváros közepén, a gyakorlatba ültetve ad könnyedén követhető példát a környezettudatos és fenntartható életmódra, és hívja fel a figyelmet az erre vonatkozó szemléletváltás szükségességére. A program egyedisége és aktualitása ezen túl leginkább abban áll, hogy már önmagában is új megközelítést kínál a városi térhasználatra, a közösségi terek átértelmezésére, a fenntartható nevelés megnyilvánulási formáira és a know-how gyakorlatba ültetésére.

A program célcsoportja
Városlakók, környékbeliek, aktív fiatalok, egyének vagy civil csoportosulások
Zöld szemléletű szervezetek és szimpatizánsaik
Saját kerttel nem rendelkező családok
Iskolai és óvodás csoportok (oktatási, nevelési szerepvállalás)
Művészeti, design, kertépítő, tájépítész, tervező, kulturális munkás, stb. területen tanuló egyetemisták, főiskolások
Nyugdíjasok

A közösségi kertek hasznossága

Közösségi kultúra

  • kapcsolat- és közösségépítő szerep
  • társadalmi korlátok, egzisztenciális különbségek jelentőségének csökkenése
  • generációs és kulturális különbségek csökkenése, a kertek integrációs, kohéziós szerepének megmutatkozása
  • rendezvények (pl. piac, előadás, továbbképzés) befogadása
  • a kertészet kultúra városi újrateremtése
  • tulajdonosi szemlélet és felelősség kialakulása a kert egészére vonatkozóan

Egészségmegőrzés
vegyszermentes, biztonságos, jó minőségű élelmiszerek lokális előállítása
magasabb zöldség- és gyümölcsbevitel
egészségmegőrzés a rendszeres kertészkedés, testmozgás, rekreáció által
a környék mikroklímájának javulása, a városi hőszigetek csökkenése
testi-lelki jóllét

Szociális szféra
társadalmi interakciók erősödése
tudatos és gazdaságos életvezetés, öngondoskodási kultúra kialakulása
hosszú távú tervezésre való berendezkedés
jó minőségű élelmiszerhez való hozzájutás az alacsonyabb jövedelmű családok vagy munkanélküliek számára
önértékelés javulása a közösségi hasznosság révén
bűnmegelőzés, közösségi szabálykövetés, a környék bűnözési statisztikáinak és közbiztonságának javulása
kortárs csoportosulások kialakulása, csoportidentitás, viselkedési minták kiépülése
hátrányos helyzetű kerületi lakosok étkeztetésének részbeni megoldása a megtermelt felesleg felajánlásával

Oktatás
szabadtéri tanórák kihelyezésével, az elmélet mellett gyakorlati ismeretek átadásával oktatási, nevelési funkciók betöltése
együttműködési készségek, felelősségérzet erősödése
előremutató, produktív szabadidős elfoglaltság biztosítása a fiatalabb korosztálynak

Környezetvédelem
környezettudatos életmód kialakulása
egészséges mikroklíma kialakulása, a levegő vízpárologtatással történő lehűtése
emisszió-csökkentő hatás a lokálisan fogyasztott élelmiszerek szállítási költségeinek csökkenésével
az elszállítandó szemét mennyiségének csökkenése a komposztálás és újrahasznosítás révén
a víz természetes körforgása és a természetes szűrőhatás visszaállítása az esővízgyűjtés, csepegtetéses öntözés és a növények párologtatása által

Küldetésünk

A KÉK 2010 óta foglalkozik a városi kertészkedés magyarországi meghonosításával és elterjesztésével, mintakertek létrehozásával segítette elő a kezdeményezés önszerveződő mozgalommá fejlődését. Alapítványunk számos közösségi- és iskola-kert létrejöttében vett részt szakmai partnerként, és jelenleg öt közösségi kertet működtet.

Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva a társadalom és az élhető város szempontjából a Program hosszú távú célja különböző eszközök módszerek bevezetése és megismertetése. Fontos, hogy a városi ember megtanuljon alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, ezért keressük a megújuló energiákat is alkalmazó városfejlesztési eszközöket és módszereket, innovációs és kísérleti modelleknek adunk teret. Kertjeinken és nyilvános ismeretterjesztő programjainkon keresztül a városi élet szempontjából is releváns olyan fogalmak, mint pl. a „városi hőszigetek” és a „biológiai lábnyom csökkenése” mindenki számára közérthetővé válnak. Kampányainkon keresztül szeretnénk a városlakókkal megosztani azt a tudást, amelynek segítségével tudatos városhasználóként egyénileg és helyi közösségekben is hozzájárulhatnak a klímaváltozás káros hatásainak csökkentéséhez. A széles közönségnek szóló programok között szerepelnek közösségi- és szakmai események, vitafórumok, előadások és gyerekeknek szóló interaktív programok.

Hiszünk abban, hogy az egyén jó példája követhető, tevékenységünkkel hozzájárulunk lakókörnyezetünk és városunk mikroklímájának javulásához is, egy környezettudatos és fenntartható életmód elterjesztésével.

Támogass minket!

Legyen minél több összetartó közösség által működtetett kert városszerte!

Ehhez mindenkit segítünk a know-how és a tapasztalataink átadásával, kertészeti és jogi szaktanácsadással, online tudástár felépítésével, kommunikációs csatornáink felajánlásával, és a programjainkon való bemutatkozási lehetőséggel. A nyilvánosság számára pedig rendszeresen színes aktivitásokat szervezünk.

A felajánlásodért cserébe és annak mértéke szerint, egyedi megállapodás alapján rendelkezésedre bocsátjuk kommunikációs csatornáinkat (honlap, hírlevelek, média felületek – online/offline sajtó, rádió, tv, közösségi oldalak), valamint az adott kert és a kapcsolódó programok nyújtotta további lehetőségeinket.

Szeretettel várunk szakmai gyakorlatra vagy önkéntesként, hogy egy értékes ügy mellett kiállva Te is megmutathasd, mihez értesz igazán, mivel tudod a leginkább előre vinni a kezdeményezésünket! Jó szervező vagy, imádsz videózni, fotózni, esetleg életed az írás és a média? Bármilyen tudásoddal is támogatsz minket, köszönjük, és nagyon örülünk.

A KÉK Kortárs Építészeti Központ közhasznú alapítványként működik, a Közösségi Kertek projektünkre beérkező anyagi támogatásról Támogatói Igazolást állítunk ki vállalkozásod részére, amellyel adókedvezményben részesülhet.

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
Bankszámlaszám: MagNet Bank Zrt.
16200151-18538445
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Adószám: 18189223-1-43

Felajánlásoddal kapcsolatban kérünk,
küldj e-mailt:
kozossegikertek@kek.org.hu

Ők már támogattak minket